Članarina turističkoj zajednici

Obveznik plaćanja članarine TZ popunjava Obrazac TZ (može se kupiti u papirnicama, isprintati sa weba TZO Šolta ili dobiti u turističkom uredu) u 2 primjerka...

Obveznik plaćanja članarine TZ popunjava Obrazac TZ (može se kupiti u papirnicama, isprintati sa weba TZO Šolta ili dobiti u turističkom uredu) u 2 primjerka.

Korisne informacije za ispunjavanje obrasca:

    1. Šifra općine je 447- Općina Šolta, a naziv i broj djelatnosti je 55.2-iznajmljivanje.
    2. Osnovica je vaš ukupni godišnji prihod u kunama
    3. Stopa je unaprijed određen koeficijent koji iznosi za B razred (Stomorska, Maslinica, Nečujam i Rogač) 0,001564 ili za D razred (sva ostala mjesta) 0,001224.
    4. Obračunata svota je umnožak osnovice i stope i to je iznos kojeg trebate uplatiti.

Uplata se vrši ISKLJUČIVO općom uplatnicom na banci ili u pošti na račun članarine TZ:
Primatelj: TZO Šolta Članarina
IBAN: HR5710010051744727153
Model: HR67
Poziv na broj: Vaš OIB
Opis plaćanja: članarina_ime i prezime iznajmljivača (firme)

Dva primjerka obrasca zajedno sa potvrdom o uplati nosite u Poreznu upravu Split (zgrada Općine), 2. kat, soba 34 gdje će Vam ovjeriti ove dokumente.
Ovo sve se treba obaviti najkasnije do veljače svake godine.