Ukidanje obveze energetskog certificiranja za privatne iznajmjivače

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević 17.2.2016. je donio odluku o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14 i 133/15) kojom se briše odredba članka 6. stavka 2. tog pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje energetskog certifikata.

Odluka je donijeta jer je razvidno da trenutno Pravilnikom propisana obveza ne proizlazi iz Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.) a niti je ista propisana Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Više o temi pročitajte na stranici Ministarstva turizma:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=31753

 

You must be logged in to post a comment.